TH

RECRUIT

ติดต่อ

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างนี้ค่ะ
เรากำลังมองหาผู้ร่วมทีมที่พร้อมเดินไปกับเรา

*การสมัครที่ถูกส่งเข้ามาในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดของบริษัท
(รวมถึงวันหยุดสิ้นปีและวันหยุดขึ้นปีใหม่) จะได้รับการตอบกลับในวันทำการถัดไป

คำตอบที่ต้องการ

  ตำแหน่งที่สมัคร
  เงินเดือนที่ค้องการ

  ประวัติส่วนตัว

  ชื่อ-นามสกุล
  อายุ
  วันเดือนปีเกิด
  เบอร์โทรติดต่อ
  อีเมล
  ที่อยู่ปัจจุบัน

  ประวัติการทำงานล่าสุด (ถ้ามี)

  ประวัติการทำงานล่าสุด 01

  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  เริ่มทำงาน
  ถึง
  ความรับผิดชอบ
  เงินเดือนที่ได้รับ
  สาเหตุที่ออก

  ประวัติการทำงาน 02

  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  เริ่มทำงาน
  ถึง
  ความรับผิดชอบ
  เงินเดือนที่ได้รับ
  สาเหตุที่ออก

  ประวัติการศึกษา

  ชื่อสถาบันการศึกษา
  ระดับการศึกษา
  สาขา
  ระยะเวลา
  ถึง
  ความสามารถพิเศษ

  การยอมรับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" ของเรา