TH

PRODUCT

สินค้า

  • ผลิตภัณฑ์ในไทย

  • ผลิตภัณฑ์ในลาว

  • ผลิตภัณฑ์ในประเทศอื่นๆ

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

ผลิตจากอ้อย 100% มีความบริสุทธิ์สูง ความชื้นต่ำ ผลึกเป็นเกล็ดสีขาวใส ไม่ใช้สารฟอกขาว นิยมใช้ในร้านอาหาร ในครัวเรือน รวมถึงอุตสาหกรรม เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง รวมถึงอุตสาหกรรมยา

ประเภท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม, 50 กิโลกรัม

น้ำตาลทรายขาว

ผลิตจากอ้อย 100% ผลึกเป็นเกล็ดสีขาวไปจนถึงสีเหลืองอ่อน ไม่ใช้สารฟอกขาว นิยมใช้ในครัวเรือนรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูป และน้ำอัดลม

ประเภท น้ำตาลทรายขาว
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม, 50 กิโลกรัม

น้ำตาลจากอ้อยธรรมชาติ

ผลึกเป็นเกล็ดสีน้ำตาลใส ผลิตจากอ้อย 100% โดยไม่ผ่านการฟอกสี มีรสชาติหวานละมุน ใช้ได้ทั้งเมนูของคาวและของหวาน รวมไปถึงเครื่องดื่มด้วย

ประเภท น้ำตาลจากอ้อยธรรมชาติ
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม, 50 กิโลกรัม

น้ำตาลทรายขาว

ผลิตจากอ้อย 100% ผลึกเป็นเกล็ดสีขาวไปจนถึงสีเหลืองอ่อน ไม่ใช้สารฟอกขาว นิยมใช้ในครัวเรือนรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูป และน้ำอัดลม

ประเภท น้ำตาลทรายขาว (ในลาว)
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม, 50 กิโลกรัม

น้ำตาลไฮโพล

ผลึกเป็นเกล็ดสีน้ำตาลอ่อน ผลิตจากอ้อย 100% โดยไม่ผ่านการฟอกสี มีรสชาติหวานละมุน ใช้ได้ทั้งเมนูของคาวและของหวาน รวมไปถึงเครื่องดื่มด้วย

ประเภท น้ำตาลไฮโพล (ในลาว)
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม, 50 กิโลกรัม

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ชนิดพิเศษ

มีความบริสุทธิ์สูงมาก ความชื้นต่ำ ผลึกเป็นเกล็ดสีขาวใสบริสุทธิ์ ไม่ใช้สารฟอกขาว ไม่เปลี่ยนสีของอาหารหรือเครื่องดื่ม นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง รวมถึงอุตสาหกรรมยา

ประเภท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ส่งออก)
น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

ผลิตจากอ้อย 100% มีความบริสุทธิ์สูง ความชื้นต่ำ ผลึกเป็นเกล็ดสีขาวใส ไม่ใช้สารฟอกขาว นิยมใช้ในร้านอาหาร ในครัวเรือน รวมถึงอุตสาหกรรม เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง รวมถึงอุตสาหกรรมยา

ประเภท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ส่งออก)
น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

น้ำตาลทรายดิบ

ผลึกเป็นเกล็ดสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเข้ม มีความชื้นปานกลาง ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำตาลทราย

ประเภท น้ำตาลทรายดิบ
น้ำหนัก ปริมาณมาก