TH

CSR

CSR และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

CSR CSR และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตด้วยความอร่อย

เราต้องการรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไว้ให้คนรุ่นหลังและต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน
ขอนำเสนอส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ของเรา

สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาราธอน จังหวัดอุดรธานี

เรามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมอุดรฯมาราธอนทุกปี

มอบท่อนพันธุ์อ้อยให้แก่เด็กนักเรียน

เราบริจาคท่อนพันธุ์อ้อยให้แก่เด็กนักเรียนทุกปีและทําให้พวกเขาเห็นความสุขของการทําการเกษตรผ่านการให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกอ้อย

โครงการปลูกต้นไม้

เราดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ใกล้โรงงานร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

กิจกรรมวันเด็ก

เราจัดกิจกรรมวันเด็กและเชิญชวนเด็กๆในละแวกใกล้เคียงบริเวณโรงงานมาร่วมสนุกในทุกปี

การทำความสะอาดถนน

เรามีกิจกรรมทำความสะอาดถนนรอบๆบริเวณโรงงานทุกปีเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

เราทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในโรงงานอยู่เสมอ เราได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะบริษัทต่อต้านยาเสพติดที่ดี

CSR Activity